Úvod
Práce s nápovědou
Pro poskytovatele
Pro KÚ
Pro MPSV
    Menu aplikace - MPSV
    Společné prvky
    Spuštění aplikace
    Vyhodnocení žádostí o dotace MPSV
    Hodnocení žádosti o dotace
    Úlohy do roku 2014
       Přehled souhrnných žádostí
       Dotační program A
       Dotační program B
       Vyhodnocení žádostí
       Hromadné vyhodnocení
       Export / Import
       Oprava dotačního programu
       Změna dotačního programu
       Statistiky podávání žádostí
       Aktuální výše dotací
    Žádosti kraje o dotaci
    Správa dotačního řízení
    Výkaz sociálních služeb
    Správa podávání výkazů