Maximální povolené mimořádné termíny

Jedná se o nejzazší datum, do kterého mohou KÚ zadávat mimořádný termín. Po uplynutí tohoto data aplikace neumožní zadat mimořádný termín pro podání výkazu.