Úvod
Práce s nápovědou
Pro poskytovatele
Pro KÚ
Pro MPSV
    Menu aplikace - MPSV
    Společné prvky
    Spuštění aplikace
    Vyhodnocení žádostí o dotace MPSV
    Hodnocení žádosti o dotace
    Úlohy do roku 2014
    Žádosti kraje o dotaci
    Správa dotačního řízení
       Administrace dot. řízení do 2014
       Administrace dotačního řízení
       Export dat dotací pro AS400
       Import dat dotací z AS400
    Výkaz sociálních služeb
    Správa podávání výkazů