Export dat pro AS 400

Úloha je přístupná pouze pro uživatele MPSV s oprávněním Export AS 400.

Spouští se z hl. menu aplikace, část Správa dotačního řízení.

Ve volbě dotačního řízení se nabízejí pouze dotační řízení, která jsou řádně ukončená.

Výsledkem exportu jsou 4 soubory, které se ukládají do zadaného adresáře. Název souboru se složí z dotačního řízení a typu souboru: rok dotačního řízení-pořadí dotačního řízení-typ souboru (např. 2010-1-data.zip). Soubor s daty je pro svou velikost komprimován pomocí algoritmu ZIP a do vybraného adresáře se uloží jako ZIP archív. Ostatní soubory se ukládají jako textové soubory.

Kliknutím na volbu úlohy se zobrazí formulář pro výběr dotačního řízení a provedení vlastního exportu.

Mimo volbu dotačního řízení, pro které se má export provést a volbu adresáře, formulář obsahuje údaje z hlavičky posledního exportu daného dotačního řízení.

Podmínkou exportu je ukončené dotační řízení.