Spuštění aplikace

Podmínky ke spuštění aplikace včetně adresy, ze které se spouští, najdete na: https://www.mpsv.cz/web/cz/pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb.

Aplikaci lze spustit dvěma způsoby:

Na  webové stránce jsou uveřejňovány také aktuální informace o stavu provozu systému.

Při prvním přihlášení se zobrazí dialog k akceptaci bezpečnostního certifikátu aplikace OKslužby – poskytovatel:

Přijetí potvrďte kliknutím na tlačítko Always. Pokud byste použili pouze tlačítko Yes, pak při dalším spuštění aplikace se dialog znova zobrazí.

Pro vlastní přihlášení do aplikace se zobrazí přihlašovací formulář:

Své přihlašovací jméno a heslo nikomu nesdělujte. Slouží k identifikaci Vaší práce s aplikací.

Pro první přihlášení použijete jméno a heslo uvedené na protokolu obdrženém od MPSV.

Po přihlášení:

1)    změňte své heslo a

2)    doporučujeme také změnit přidělené uživatelské jméno.

Postupy najdete v kapitolách Změna vlastního hesla a Změna uživatelského jména nebo emailové adresy uživatele.

Po přihlášení budete vyzváni k zadání své emailové adresy. Na tuto adresu v případě, že své heslo nebo uživatelské jméno zapomenete, budou zaslány nové přihlašovací údaje. Pokud emailovou adresu nezadáte, budete se muset v případě problémů s přihlášením obrátit na svého kolegu, který bude moci pomoci jen v případě, že bude mít oprávnění Správy systému.

Podrobněji je řešení problémů s přihlášením popsáno v kapitole Nemohu se přihlásit.

K aplikaci nemůžete být přihlášení pod stejným účtem vícekrát. Pokud si například omylem spustíte aplikaci podruhé, zobrazí se toto hlášení:

Zvolíte-li Ano, pak změny, které jste v předchozím přihlášení provedli na některém formuláři a neuložili jste je zavřením formuláře, budou zapomenuty.