Uživatelský účet

Nový uživatelský účet přiděluje MPSV na základě zaslání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Podrobnější informace naleznete na https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-aplikaci.

Změna vlastního hesla

Heslo si kdykoli můžete změnit kliknutím na úlohu Změna hesla v hlavním menu aplikace.

Oprávnění

Oprávnění určuje, jaké činnosti může provádět uživatel přihlášený pod daným uživatelským účtem.

Oprávnění se tedy nastavuje k uživatelskému účtu.

Činnost

Oprávnění

  Vyplňování žádosti

  práce se žádostí (úroveň: aktualizace)

  podat žádosti

  delegování podání

  Vyplňování výkazu

  práce s výkazem (úroveň: aktualizace)

  podat výkazu

  delegování podání

  Podání žádosti

  Smazání žádosti

  Vzetí žádosti zpět

  podat žádost

  delegovat podání

  Podání výkazu

  Smazání výkazu

  Vzetí výkazu zpět

  podání výkazu

  delegování podání

  Nastavení oprávnění podat žádost, podat výkaz

  delegování podání

  Jen prohlížení žádosti

  práce se žádosti (úroveň: prohlížení)

  Jen prohlížení výkazu

  práce s výkazem (úroveň: prohlížení)

  Změna oprávnění

  správa systému

  delegování podání

  Změna vlastního hesla

  --všechna oprávnění--

  Změna jména účtu

  Změna emailové adresy

  Změna hesla cizího účtu

  Změna platnosti účtu

  správa systému

  delegování podání

  Zadat oprávnění delegování podání

  jen pracovník MPSV zásahem v centrální úloze

Oprávnění Delegovat podání nastavuje pouze MPSV, a to uživatelům, kteří na čestném prohlášení uvedli, že jsou statutárními zástupci organizace anebo zaslali MPSV plnou moc statutárního zástupce organizace k podávání žádosti a výkazu.

Doporučení:

Jestliže bude pracovat se žádostí více uživatelů, doporučujeme ponechat jen některým oprávnění správy systému.

Dále doporučujeme, aby uživatel s výlučným oprávněním delegování podání nastavil alespoň jednomu dalšímu uživateli z důvodu zastupitelnosti oprávnění podat žádost a podání výkazu.

Práce s uživatelským účtem

V části Správa systému - Správa uživatelů umožňuje aplikace editovat údaje o zaměstnanci. zejména platnost do, telefon a email. Osoba s oprávněním Delegovat podání žádosti může v této části delegovat podání na jinou osobu (ta má poté oprávnění podat žádost i výkaz). Dále zde aplikace umožňuje změnit heslo pro osobu, která své přihlašovací údaje zapomněla.

Změna hesla jiného uživatele

Spusťte z hlavního menu úlohu Správa uživatelů, umístěte kurzor na uživatelský účet, který chcete měnit a klikněte na ikonu oprava. Na formuláři Uživatel zaškrtněte Změnit heslo, do příslušných polí uveďte nové heslo a klikněte na OK.

Tuto činnost může provádět pouze uživatel s oprávněním Delegování podání  a Správa systému.

Změna uživatelského jména nebo emailové adresy uživatele

Uživatelské jméno nebo emailová adresa uživatele lze změnit na formuláři Uživatel: Zvolte z hl. menu úlohu Správa uživatelů, vyberte uživatele a klikněte na tl. Oprava.

Tuto činnost může provádět pouze uživatel s oprávněním Delegování podání  a Správa systému.

Změna platnosti uživatelského účtu

Jestliže chcete ukončit anebo obnovit platnost uživatelského účtu uživatele, zvolte z hl. menu úlohu Správa uživatelů, vyberte uživatele a klikněte na tl. Oprava a zadejte datum konce platnosti účtu: Uživatelský účet do. Při obnově toto datum smažte.

Tuto činnost může provádět pouze uživatel s oprávněním Delegování podání  nebo Správa systému.

Změna oprávnění

Chcete-li změnit uživatelské oprávnění nastavené k danému účtu, zvolte z hl. menu úlohu Správa uživatelů, vyberte uživatele a klikněte na tl. Oprava.

Zrušení a obnova oprávnění

Oprávnění zrušíte tl.: 
Tímto tlačítkem můžete zrušené oprávnění kdykoli obnovit.

Oprava oprávnění
Umístěte kurzor na příslušné oprávnění a klikněte na tl. Oprava.

Nové oprávnění
Klikněte na tl. Nové oprávnění.

Změny oprávnění se projeví až po novém přihlášení uživatele.

Tuto činnost může provádět pouze uživatel s oprávněním Delegování podání  a Správa systému.

Nemohu se přihlásit

Pokud jste zapomněli heslo nebo uživatelské jméno anebo došlo k zablokování účtu po vícenásobném marném pokusu o přihlášení, klikněte vlevo dole na tlačítko Pomoc s přihlášením a vyplňte uvedené údaje.

Po jejich vyplnění Vám bude uživatelské jméno a heslo zasláno na Vaší emailovou adresu.

Jestliže jste nezadali emailovou adresu anebo pokud nemáte přiděleno rodné číslo nebo jste odmítli rodné číslo MPSV nahlásit, pak se obraťte na svého kolegu, který má oprávnění Správy systému, aby vám sdělil vaše uživatelské jméno (zobrazuje se v seznamu uživatelů) anebo vám zadal nové heslo – viz kapitola Změna hesla jiného uživatele.

V nouzi se obraťte na hotline se žádostí o pomoc.

Přihlášení uživatelé

Seznam přihlášených uživatelů organizace si zobrazíte pomocí úlohy, kterou spustíte z hlavního menu aplikace. Seznam je užitečný tehdy, jestliže žádost vyplňuje více uživatelů současně. Před uzamknutím žádosti se tak můžete přesvědčit, že již žádný uživatel s aplikací nepracuje.

Seznam však neobsahuje informace, zda přihlášený uživatel si žádost pouze neprohlíží.

Jako stále přihlášeného seznam zobrazí i toho uživatele, jehož přihlášení bylo technickou závadou přerušeno.

Seznam se neaktualizuje jen při inicializaci zobrazení.

I přes tyto nedokonalosti seznam poslouží pro rychlé zjištění, zda lze bez obav žádost uzamknout.