Podané žádosti

Formulář Přehled podaných žádostí o dotace se otevře z menu Žádosti kraje o dotaci -  Podané žádosti.

Výběr dotačního řízení

Po vybrání příslušného dotačního řízení na formuláři Seznam žádostí o dotace a kliknutí na tlačítko OK se zobrazí formulář Přehled podaných žádostí o dotace. Pokud se již na tomto formuláři nacházíte, lze vybrat jiné dotační řízení tlačítkem Výběr dotačního řízení.

Přehled podaných žádostí o dotace

Formulář průběžného přehledu

Formulář pro průběžný přehled o čerpání dotace se otevře kliknutím na tl. Průběžný přehled na formuláři Přehled podaných žádostí o dotace.

Otevře se formulář Průběžný přehled o čerpání dotace.

Předpokladem správného podání je, že je všem službám vyplněna výše přiznané dotace, zaevidováno případné navýšení anebo přerozdělení na nástupnickou službu a jsou zadány všechny vyplacené částky dotace.

Tyto údaje jsou v souhrnné výši uvedené v části Souhrnné informace o průběžném přehledu.

Popis naplnění způsobu rozdělení a čerpání dotace je povinná příloha a v případě, kdy průběžný přehled není podán statutární zástupce, ale pověřenou osobou, musí být vložena el. kopie pověření osoby zastupující statutárního zástupce.

Formulář konečného přehledu

Formulář pro konečný přehled o čerpání dotace se otevře kliknutím na tl. Konečný přehled na formuláři Přehled podaných žádostí o dotace.

Otevře se formulář Konečný přehled o čerpání dotace.

Vysvětlení některých položek:

Dotace přiznaná krajem na sociální služby je součet hodnot Celková dotace za rok za všechny podpořené sociální služby.

Vyplaceno celkem je součet vyplacených částek za všechny sociální služby. Tato částka může být vyšší než Dotace od MPSV, jestliže některé platby byly vráceny a vyplaceny jiným službám.

Konečný přehled o čerpání dotace je povinná příloha a v případě, kdy konečný přehled není podán statutárním zástupcem, ale pověřenou osobou, musí být vložena el. kopie pověření osoby zastupující statutárního zástupce.

Upozornění: Pokud není částka k vrácení MPSV správně, může být chyba v datumech vratek.

Export dat podaných přehledů

Export dat přehledu si můžete vyexportovat do formátu CSV a načíst do Excelu.