Společné prvky všech formulářů

Základní ovládací tlačítka

Tlačítka OK a Zpět:

Na všech formulářích jsou v pravém dolním rohu použita tlačítka OK a Zpět. Tlačítko OK uloží data, Zpět se vrátí (po kontrolním dotazu) na nadřízený formulář. Tlačítko Zpět je funkčně identické s křížkem v pravém horním rohu formuláře.

Dokud neopustíte formulář, a provedené změny neuložíte, nejsou zapsané údaje uloženy a v případě přerušení internetového spojení mohou být zapomenuty.

 

Barvy na formulářích:

Žlutá
údaj povinný pro uložení dat při zavření formuláře

Bílá
povinné údaje, jejich nevyplnění je sice povoleno pro zavření formuláře, ale před vlastním podáním bude jejich vyplnění aplikace vyžadovat.

Šedá
automaticky dopočítávané nebo převzaté údaje, nelze přímo vyplňovat

 

Pohyb kurzoru v tabulkách

Po buňkách (polí) tabulek se kurzor pohybuje stejně jako např. v programu MS Excel: na klávesu TAB po řádcích, na klávesu Enter po sloupcích.

 

Nápověda:

Na vybraných tlačítkách a polích formulářů se při podržení kurzoru zobrazí nápovědný text vysvětlující daný prvek formuláře, tzv. tooltip. Tooltip je implementován jen na těch prvcích formulářů, kde má podrobnější vysvětlení smysl.

Nápověda k celému formuláři se zobrazí kliknutím na ikonu Nápověda (viz základní ovládací tlačítka) nebo na klávesu F1.

 

Upozornění:

Po přihlášení je aplikace po hodině nečinnosti aplikačním serverem automaticky odpojena.

Vyplněné údaje se ukládají až v okamžiku uzavření formuláře!

Proto průběžně ukládejte zapisované údaje zavřením formuláře.

Pokud potřebujete přerušit vyplňování žádosti (např. jdete na oběd), nenechávejte formulář otevřený, zavřete jej, a tím se data bezpečně uloží.

V případě závady internetového spojení anebo po hodině nečinnosti budou vyplněné, ale neuložené údaje ztraceny.