Menu aplikace

Po přihlášení do aplikace se otevře formulář obrazovky, který obsahuje v horní i levé části hlavní menu pro práci s aplikací.

Úlohy týkající se dotačních řízení před rokem 2014 jsou v samostatné nabídce.