OKslužby poskytovatel

Aplikace OKslužby – poskytovatel je součástí informačního systému OKslužby. Je určena registrovaným poskytovatelům sociálních služeb k podání:

a) žádostí o dotace ze státního rozpočtu

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

Každý poskytovatel podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost obsahuje údaje o všech registrovaných sociálních službách, pro které poskytovatel žádá o dotaci ze státního rozpočtu.

Informace týkající se obsahu žádosti a uznatelných nákladů lze v průběhu zpracování žádosti získat prostřednictvím e-mailové adresy MPSV: zdenka.simurdova@mpsv.cz.

b) výkazů o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách se řídí ustanovením §85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vykazovány jsou údaje:

o kapacitě,
o materiálním, technickém a personálním zabezpečení,
o poskytování základních a fakultativních činností,
o financování jednotlivých sociálních služeb,
zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytovaná, a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v §91 odst. 3 zákona o sociálních službách,
o počtu osob, u kterých byla použita opatření omezující pohyb osob, a o četnosti jejich použití podle druhů těchto opatření.

Vykazování dat o sociálních službách probíhá od 1. 1. 2012 pouze prostřednictvím aplikace OKslužby poskytovatel.

Vykazování dat se řídí podle Metodického pokynu č. 6/2010 Ministerstva práce a sociálních věcí pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách.

Dotazy týkající se této problematiky je možné zasílat na adresu: vykaz-sluzby.poskytovatele@mpsv.cz.

 

Dále aplikace slouží krajským úřadům k:

Nápověda pro aplikační programové vybavení OKnouze/OKslužby, 13.04.2021 07:44:09 (build 2df3b09).