Práce s nápovědou

Nápověda je vytvořená tak, že každý formulář aplikace obsahuje tlačítko , jehož prostřednictvím lze spustit nápovědu, která se primárně vztahuje k tématu daného formuláře. Nápověda se také dá spustit pomocí klávesy F1. Text nápovědy se zobrazuje v internetovém prohlížeči, který má uživatel nastaven jako defaultní ve svém počítači. Výhodou tohoto řešení je především uživateli známé prostředí, které mu bezpochyby usnadní práci s nápovědou.

Vlastní ovládání nápovědy probíhá pomocí hypertextových odkazů (podtržený modře nebo fialově zbarvený text sloužící k přechodu na jinou stránku). Takovým typickým odkazem je v pravé horní části formuláře odkaz Home. Po jeho aktivaci (kliknutím levým tlačítkem myši) se zobrazí úvodní stránka nápovědy.

Obsah - Panel  v levé horní části umožňuje zobrazení obsahu  hierarchicky členěného na kapitoly a podkapitoly. Výběr kapitoly automaticky vyvolá zobrazení seznamu jejích podkapitol a volba požadované podkapitoly otevře stránku s příslušným obsahem.

Hledat - Zadáním klíčového slova je možné vyhledat témata, obsahujících zvolené slovo. Volba některého z vyhledaných témat otevře stránku s příslušným obsahem.