Úvod
Práce s nápovědou
Pro poskytovatele
Pro KÚ
Pro MPSV
    Menu aplikace - MPSV
    Společné prvky
    Spuštění aplikace
    Vyhodnocení žádostí o dotace MPSV
    Hodnocení žádosti o dotace
       Hodnocení žádostí
       Hodnocení - progr. C, D, E a T
       Vyhodnocení žádostí, změny dotace
       Vyhodnocení v prog. C, D, E a T
       Přehled žádostí v programu A
       Hromadné vyhodnocení žádostí
       Export a import dat
       Rozhodnutí o dotaci
       Statistiky podávání žádostí
    Úlohy do roku 2014
    Žádosti kraje o dotaci
    Správa dotačního řízení
    Výkaz sociálních služeb
    Správa podávání výkazů