Přehled žádostí v dotačním programu A

Výběrová kritéria

Aplikace umožňuje vybírat žádosti podle:

Formulář Přehled žádostí v programu A

Aplikace na formuláři zobrazí seznam žádostí, které odpovídají zadání výběrového filtru. Pokud je ukončené dotační řízení kraje, je možné pomocí tl. hasák zadat, že žádost byla podána v chybném dotačním programu.

Chybný dotační program

Na formuláři lze přepínačem zvolit, že žádost byla podána v chybném dotačním programu a uvést poznámku k chybnému dotačnímu programu.