Export a import dat

Úloha umožňuje

a) vyexportovat data žádostí do formátu csv.

b) načíst návrhy na výši dotace z formátu csv.

Po otevření úlohy zvolte, zda chcete provést export nebo import.

Systém nabízí dva druhy exportu:

V případě importu vyberte importní soubor a zaškrtněte, které položky chcete importovat.

Pak stiskněte tl. Proveď.

Importní soubor musí splňovat tyto podmínky:

Sloupce, které nejsou k importu zvoleny, soubor nesmí obsahovat.

Vždy je však nutno importovat záznamy všech žádostí.

Import u jednotlivých údajů zapisuje, kdo a kdy je změnil (import spustil). Přepisují se i ty údaje, které se importují stejné.