Vyhodnocení a vydání rozhodnutí v program B, C,  D a E

Postup zpracování žádostí v programu B

Proveďte export dat pro spisovou službu

Export se spouští z úlohy Export a import dat.
Aplikace upozorní, pokud některé službě nebyla ještě stanovena dotace (není zadána žádná částka, ani nula).
Aplikace upozorní, jestliže existuje žádost žadatele, který nemá IČ.

Vytvořte importní soubor ve formátu CSV, který bude mít v prvním řádku názvy sloupců ic cis_jed car_kod

Pro načtení CSV souboru s čj. a čárovými kódy spusťte úlohu Export a import dat, zvolte Import a číslo jednací a čár. kód.
Není nutné importovat čj. naráz pro všechny žádosti.
Aplikace kontroluje, aby čj. a čárový kód byli v importním souboru a také v aplikaci unikátní.

Řešení chyb při importu čj.:

Jestliže potřebujete zjistit, co je v aplikaci naimportováno, proveďte export pro spisovou službu:
U žádostí, pro které již byly čj. a čárový kód naimportovány, budou uvedeny tyto údaje v exportu.
Import čj. a čár. kódy můžete provést jen pro ty žadatele (IČ), pro které chcete čj. opravit.
Jestliže potřebujete celý import opakovat, doporučujeme naimportovat všechny čj. znovu a před vlastním importem zaškrtnout volbu: Před importem smazat.

Generování rozhodnutí

Spusťte úlohu Rozhodnutí o dotaci a zvolte dotační řízení.
Zobrazí se seznam rozhodnutí, klikněte na tlačítko Generování rozhodnutí. Po spuštění se otevře formulář, ze kterého lze otevřít šablonu rozhodnutí a zkontrolovat, případně upravit texty, týkající se podepisující osoby.
Klikněte na tlačítko Šablona rozhodnutí a překontrolujte text o podepisující osobě a text na místě data rozhodnutí, případě je aktualizujte: texty lze editovat v levém sloupci. V pravé části je náhled šablony. Nad ním jsou tlačítka pro listování. Změny se uloží kliknutím na tlačítko OK. Poté klikněte na tlačítko Generovat rozhodnutí.

Po úspěšném vygenerování rozhodnutí jsou na formuláři Seznam rozhodnutí k dispozici funkce:

Umístěním kurzoru na dané rozhodnutí lze pouze toto rozhodnutí vyexportovat, na něj nahlédnout, odeslat do spisové služby anebo smazat.
Na spodní liště jsou tlačítka úloh pro práci se všemi rozhodnutími. Před elektronickým podepsáním je nutno v parametrech výběru zvolit k podpisu. Tím se vyfiltrují rozhodnutí, která jsou nepodepsaná.

Elektronické podepsání

Na formuláři Seznam rozhodnutí zaškrtněte v parametrech výběru podmínku K podpisu.
Klikněte na tlačítko Elektronické podepsání.
Zobrazí se formulář pro podepsání. Podmínkou podepsání je vybrání podpisového certifikátu.
Pokud máte privátní klíč podpisového certifikátu uložen na čipové kartě nebo USB tokenu, připojte token k počítači anebo vložte do počítače čipovou kartu.
Stiskněte tlačítko Vybrat. Zobrazí se seznam certifikátů. Jestliže privátní klíč certifikátu máte uložen na čipové kartě nebo USB tokenu a tyto nosiče nejsou připojeny k počítači, bude tento sloupec nevyplněn. Připojte USB token k počítači nebo vložte čipovou kartu a klikněte na tlačítko Refresh.
Vyberte certifikát a klikněte na tlačíko OK.
Na formuláři Výběr certifikátu pro hromadné podepsání PDF/A bude již aktivní tlačítko Podepsat. Klikněte na něj. O úspěšném podepsání rozhodnutí budete aplikací informováni.

 

Postup zpracování žádostí v programu C

Proveďte export dat pro spisovou službu

Export se spouští z úlohy Export a import dat
Aplikace upozorní, pokud některé službě nebyla ještě stanovena dotace (není zadána žádná částka, ani nula).
Aplikace upozorní, jestliže existuje žádosti žadatele, který nemá IČ.

Vytvořte importní soubor ve formátu CSV, který bude mít v prvním řádku názvy sloupců ic cis_jed car_kod

Pro načtení CSV souboru s čj. a čárovými kódy spusťte úlohu Export a import dat, zvolte Import a číslo jednací a čár. kód.
Není nutné importovat čj. naráz pro všechny žádosti.
Aplikace kontroluje, aby čj. a čárový kód byli v importním souboru a také v aplikaci unikátní.

Řešení chyb při importu čj.:

Jestliže potřebujete zjistit, co je v aplikaci naimportováno, proveďte export pro spisovou službu:
U žádostí, pro které již byly čj. a čárový kód naimportovány, budou uvedeny tyto údaje v exportu.
Importovat čj. a čár. kódy můžete provést jen pro ty žadatele (IČ), pro které chcete čj. opravit.
Jestliže potřebujete celý import opakovat, doporučujeme naimportovat všechny čj. znovu a před vlastním importem zaškrtnou "před importem smazat".

Import dat s přiznanou výší dotace

CSV soubor s přiznanými částkami dotace musí obsahovat v prvním řádku názvy sloupců: identifikator_sluzby a priznana_dotace
Je však nutné, aby obsahoval přiznané dotace za všechny služby všech žadatelů.

Generování rozhodnutí

Spusťte úlohu Rozhodnutí o dotaci a zvolte dotační řízení.
Zobrazí se seznam rozhodnutí, klikněte na tlačítko Generování rozhodnutí. Po spuštění se otevře formulář, ze kterého lze otevřít šablonu rozhodnutí a zkontrolovat, případně upravit texty, týkající se podepisující osoby.
Klikněte na tlačítko Šablona rozhodnutí a překontrolujte text o podepisující osobě a text na místě data rozhodnutí, případě je aktualizujte: texty lze editovat v levém sloupci. V pravé části je náhled šablony. Nad ním jsou tlačítka pro listování. Změny se uloží kliknutím na tlačítko OK. Poté klikněte na tlačítko Generovat rozhodnutí.

Po úspěšném vygenerování rozhodnutí jsou na formuláři Seznam rozhodnutí k dispozici funkce:

Umístěním kurzoru na dané rozhodnutí lze pouze toto rozhodnutí vyexportovat, na něj nahlédnout, odeslat do spisové služby anebo smazat.
Na spodní liště jsou tlačítka úloh pro práci se všem rozhodnutími. Před elektronickým podepsáním je nutno v parametrech výběru zvolit k podpisu. Tím se vyfiltrují rozhodnutí, která jsou nepodepsaná.

Elektronické podepsání

Na formuláři Seznam rozhodnutí zaškrtněte v parametrech výběru podmínku K podpisu.
Klikněte na tlačítko Elektronické podepsání.
Zobrazí se formulář pro podepsání. Podmínkou podepsání je vybrání podpisového certifikátu.
Pokud máte privátní klíč podpisového certifikátu uložen na čipové kartě nebo USB tokenu, připojte token k počítači anebo vložte do počítače čipovou kartu.
Stiskněte tlačítko Vybrat. Zobrazí se seznam certifikátů. Jestliže privátní klíč certifikátu máte uložen na čipové kartě nebo USB tokenu a tyto nosiče nejsou připojeny k počítači, bude tento sloupec nevyplněn. Připojte USB token k počítači nebo vložte čipovou kartu a klikněte na tlačítko Refresh.
Vyberte certifikát a klikněte na tlačíko OK.
Na formuláři
Výběr certifikátu pro hromadné podepsání PDF/A bude již aktivní tlačítko Podepsat. Klikněte na něj. O úspěšném podepsání rozhodnutí budete aplikací informováni.

 

Postup zpracování žádostí v programu D

Mim. dotační řízení na vícenáklady, výpadek zdrojů a kompenzaci je v aplikaci označeno jako program D. Postup je stejný jako v případě programu C. Postup pro získání čísla jednacího (export dat pro spisovou službu a import čj.) je stejný jako v případě programu D.

Soubor pro import dat přiznané dotace musí obsahovat výši dotace přiznané na vícenáklady, na výpadek zdrojů a na kompenzaci pracovníků. První řádek importního souboru musí obsahovat tyto názvy sloupců:

 identifikator_sluzby

vn_proznana_dotace

vz_priznana_dotace

kc_priznana_dotace.

Jestliže některá dotace na vícenáklady nebo na výpadek zdrojů nebo na kompenzaci pracovníků se nepřiznává, musí být zadaná nula.

Soubor musí obsahovat všechny služby, na které bylo žádáno o dotaci.

 

Postup zpracování žádostí v programu E

Mim. dotační řízení na vícenáklady a výpadek zdrojů je v aplikaci označeno jako program E. Postup je stejný jako v případě programu D. Postup pro získání čísla jednacího (export dat pro spisovou službu a import čj.) je stejný jako v případě programu D.

Soubor pro import dat přiznané dotace musí obsahovat výši dotace přiznané na vícenáklady a na výpadek zdrojů. První řádek importního souboru musí obsahovat tyto názvy sloupců:

identifikator_sluzby

vn_proznana_dotace

vz_priznana_dotace.

Jestliže některá dotace na vícenáklady nebo na výpadek zdrojů nebo na kompenzaci pracovníků se nepřiznává, musí být zadaná nula.

Soubor musí obsahovat všechny služby, na které bylo žádáno o dotaci.