Hodnocení žádostí o dotace v programu B

Úloha je přístupná pouze pracovníkům MPSV s oprávněním Hodnocení žádostí.

Jak na to

 1. Volbou úlohy Dotační program B z hl. menu aplikace se nabídne seznam všech žádostí o dotace v programu B, a to jak na služby s celorepublikovou působností, tak na služby s působností regionální. Seznam žádostí lze podle potřeby filtrovat a měnit jeho setřídění - kapitola Seznam žádostí o dotace na jednotlivé služby.

 2. Na formuláři seznamu žádostí si obsluha může zobrazit:

  1. Celou žádost o dotace podanou daným poskytovatelem (včetně žádostí na všechny služby bez ohledu na zvolený program).

  2. Detail žádosti poskytovatele o dotace pro danou službu

  3. Náhled na všechny registrované služby daného poskytovatele

  4. Vyjádření krajů k souladu služby se SPRSS  a správnosti volby dotačního programu. Aplikace umožňuje provádět hodnocení žádostí o dotace na služby s nadregionální působností bez ohledu na stav vyjádření se jednotlivými kraji.

  5. Seznam všech podaných žádostí poskytovatele, obsahujících žádost o dotaci na danou sociální službu, detaily těchto žádostí, jejich hodnocení a výše přiznané dotace. Náhledem do seznamu získáte např. informaci, zda žadatel pro daný rok již žádost o dotaci nepodal v rámci předcházejícího termínu, v jakém dotačním programu a výši přiznané dotace.

 3. Na formuláři seznamu žádostí může obsluha postupně vybírat žádosti k vlastnímu hodnocení.

 4. Pokud bude hodnocení provádět současně více pracovníků úřadu, je nutné, aby si práci zorganizovali.

 5. V rámci hodnocení vybrané žádosti o dotaci na službu obsluha určí nadhodnocené nebo neuznatelné položky rozpočtu.

 6. Dále zhodnotí zdroje financování služby.

 7. Úplnost hodnocení služby lze překontrolovat úlohou aplikační kontroly.

 

Seznam žádostí o dotace na jednotlivé služby

 

Volbou úlohy Dotační program B části Hodnocení žádostí v hlavním menu aplikace se otevře formulář seznamu žádostí o dotace na služby, žádané v rámci v programu B.

Současně se otevře formulář Filtr pro výběr žádostí o dotace na služby v programu B.

Krokovací tlačítka jsou aktivní jen tehdy, jestliže se všechny záznamy nevejdou na jednu stránku obrazovky.

Hodnocení vybrané žádosti o dotace se zadá kliknutím na ikonu Hodnocení služby.

Pro žádost o dotaci, na které je kurzor, jsou k dispozici dále funkce:

Úplnost vyhodnocení lze překontrolovat kliknutím na ikonu Kontrola vyhodnocení.

Pod seznamem žádostí jsou uvedeny tyto součtové údaje za vyfiltrované žádosti:

 

Filtr žádostí

Filtr žádostí se otevře automaticky při otevřením formuláře Žádosti o dotace v programu B nebo z tohoto formuláře kliknutím na ikonu Filtr pro výběr služeb.

 

Volba dotačního řízení je povinná. Dotační řízení je identifikováno rokem, na který je dotace žádána a termínem podání žádosti o dotace poskytovatelem. Dotační řízení obsluha vybírá z nabídky.

Práce s filtrem je obdobná jako s filtrem na formuláři Žádosti o dotace v programu A.

Filtr však obsahuje navíc tyto volby:

              Bn - s nadregionální působnosti služby

              Bc - s celorepublikovou působností služby

              B - s jakoukoli působností

Vyjádření krajů

Kliknutím na ikonu Vyjádření krajů se otevře formulář obsahující seznam krajů, které se k žádosti o dotaci na danou službu vyjádřily.

Úloha má smysl jen pro žádosti o dotace na služby s nadregionální působností.

 

Kontrola úplnosti hodnocení

Kliknutím na ikonu se spustí aplikační kontrola úplnosti hodnocení žádostí o dotace na služby v programu B. Výsledek kontroly lze vytisknout anebo uložit do souboru.

Seznam původních hodnocení KÚ

Funkce je aktivní pouze pro žádosti, které byly původně podány v programu A a ohodnoceny kraji, prostřednictvím kterých bylo žádáno o dotace.

Hodnocení krajů má již jen informativní charakter.

Funkce je k dispozici na formuláři Hodnocení žádostí v programu B. Kliknutím na ikonu Seznam původních hodnocení kraji se zobrazí stejnojmenný formulář.

 

Hodnocení žádostí

Formulář pro hodnocení žádosti je stejný jako pro hodnocení žádostí o dotace v programu A.

Navíc je zde ikona pro zobrazení vyjádření KÚ.