Změna dotačního programu v průběhu hodnocení

Úloha je přístupná pracovníkům MPSV s oprávněním Vyhodnocování.

Jak na to

 1. Volbou úlohy Změna dotačního programu v hl. menu aplikace se otevře formulář obsahující seznam všech žádostí o dotace na jednotlivé služby.

 2. Aplikace zobrazuje seznam všech žádostí o dotace na danou službu bez ohledu na aktuálně evidovaný dotační program. V případě programu A bez rozlišení krajů, jejichž prostřednictvím je žádáno.

 3. Vyhledejte žádost o dotaci na službu, jejíž dotační program chcete změnit. Pro snadnější vyhledání zvolte vhodné setřídění nebo použijte funkci filtru - kapitola Seznam žádostí o dotace na služby.

 4. Po výběru žádosti klikněte na ikonu Změna dotačního programu. Zapište důvod změny a klikněte na tl. Změnit dotační program. Změna dotačního programu má za následek smazání některých dříve zadaných údajů. Podrobněji v kapitola Změna dotačního programu.

 5. Změna dotačního programu nevyžaduje provedení hodnocení žádosti.

 6. Proveďte hodnocení žádosti prostřednictvím příslušné úlohy Dotační program A nebo Dotační program B.

Seznam žádostí o dotace na služby

Před zobrazení seznamu žádostí o dotace na služby je nutno zadat výběrové podmínky filtru žádostí.

Jako i na ostatních obdobných formulářích filtru pro výběr služeb je povinným parametrem volba dotačního řízení.

Poskytovatele lze vyhledat podle IČ nebo názvu. Klikněte na ikonu výběru poskytovatele. Zobrazí formulář Výběr poskytovatele.

Zvolíte-li výběr podle názvu, aplikace vyhledá všechny poskytovatele evidované v registru, v jejichž názvu se vyskytuje zadaný text.

Vysvětlení některých voleb:

 

Změna dotačního programu

Kurzor umístěte na záznam žádosti o dotaci na službu, které chcete změnit dotační program. Klikněte na ikonu Změna programu.

Otevře se formulář Změna dotačního programu.

Formulář obsahuje mimo jiné historii změn dotačního programu.

Po kliknutí na tl. Změnit dotační program se zobrazí dotaz, zda opravdu se má program změnit, po kladném potvrzení se zobrazí formulář pro zadání komentáře ke změně a teprve kliknutím na tl. Změnit na tomto formuláři se změna provede.

Důležitá upozornění:

 1. Změna programu má tyto důsledky:

  1. Smažou se všechny záznamy vyhodnocení (kapitola Vyhodnocení žádostí o dotace) vztahující se k dané službě.

  2. Po změně programu z A na B má hodnocení krajů jen informativní funkci. Hodnocení musí provést znovu pracovník MPSV - kapitola Hodnocení žádostí o dotace v programu B.

  3. Jedná-li se o opakovanou změnu programu z A na B a na žádosti byl původně zvolen program B, pak se smažou i rozdělení dotace prostřednictvím krajů (viz kapitola Rozdělení požadované dotace na kraje a hodnocení v rámci kraje).

  4. Při změně programu z B na A se smažou pole Chyba programu, Komentář chyby programu, Optimální podpora, Potřebnost a Komentář potřebnosti (kapitola Hodnocení žádostí). Pracovníkem MPSV zadané hodnocení rozpočtu a komentáře ke zdrojům financování se nemažou, použijí se pro hodnocení v programu A (viz kapitola Hodnocení žádosti v programu A). Hodnocení pak musí provést rovněž pracovník MPSV.

  5. Pokud se jedná o opakovanou změnu z programu B na A a na žádosti byl původně zvolen program A, který nebyl hodnocen pracovníky MPSV, pak se mažou i údaje hodnocení rozpočtu a komentáře ke zdrojům financování. Relevantním se opět stává hodnocení provedené KÚ.

  Žádosti, kterým byl změněn dotační program z B na A, nejsou do doby stanovení kraje, prostřednictvím kterého má být dotace distribuována, zobrazovány v seznamu žádostí v úloze Vyhodnocení žádostí.