Statistika podávání žádostí

Úloha Statistiky podávání žádostí, která se spouští z hlavního menu aplikace a je přístupná pro pracovníky KÚ a MPSV, nabízí tři statistiky:

Statistika žádostí

Obsahuje počty rozepsaných a podaných žádostí poskytovatelů po jednotlivých registračních orgánech (krajích).

Statistika služeb

Obsahuje počty rozepsaných a podaných žádostí o dotace na jednotlivé sociální služby a výše požadované dotace, a to v programu A podle krajů, jejich prostřednictvím je žádáno a celkově za program B.

Statistika uzamčených žádostí

Obsahuje seznam poskytovatelů, kteří žádost pouze uzamknuli, ale (zatím) nepodali. Seznam obsahuje datum uzamčení, název poskytovatele s kontaktními údaji a název registrujícího orgánu.

Statistiky lze tisknout anebo ve formátu PDF uložit na lokální disk.