Hromadné vyhodnocení

Úloha je přístupná uživateli s oprávněním Vyhodnocování.

Spouští se z hl. menu aplikace.

Slouží k hromadnému překopírování závěrečných návrhů na dotaci z předchozího návrhu.

Jestliže u některého záznamu žádostí není zdrojový údaj vyplněn, kopírování se neprovede.

Jestliže se zvolí kopírování Reálného návrhu podpory do Návrhu pro dotační komisi a pokud platí, že je vyplněn údaj Změna reálného návrhu podpory, pak se místo hodnoty Reálného návrhu podpory kopíruje hodnota z pole Změna reálného návrhu podpory.