Přehled souhrnných žádostí

Úloha se spouští z hlavního menu aplikace. Seznam lze pro zvolené dotační řízení zobrazit až po povolení hodnocení žádostí.

Formulář obsahuje dva seznamy: seznam krajů s daty zahájení hodnocení žádosti, stavem souhrnné žádosti, datem jejího podání a seznam příloh souhrnné žádosti. Přílohy lze zobrazit anebo uložit na lokální disk.

Předpokladem k zobrazení vloženého souboru je, že s typem souboru umí počítač, ze kterého je aplikace spuštěna, pracovat, tj. že je tzv. asociován s nějakou aplikací, která je na tomto počítači nainstalována. Pokud je tedy vložen neznámý soubor, nelze jej zobrazit. Uložení na lokální disk je funkční.

Kliknutím na ikonu náhledu na detail souhrnné žádosti se zobrazí formulář, ze kterého je možné kliknutím na dolní ikonu Podání souhrnné žádosti zobrazit formulář umožňující náhled a tisk PDF souhrnné žádosti i PDF detailu (celkového opisu) souhrnné žádosti.