Úvod
Práce s nápovědou
Pro poskytovatele
Pro KÚ
    Základní informace
    Společné prvky
    Spuštění aplikace
    Menu aplikace
    Hodnocení žádosti o dotace
       Hodnocení žádosti o dotace
       Vyhodnocení žádostí, změny dotace
       Vyjádření k programu B
       Hromadné vyhodnocení žádosti
       Export a import dat
       Statistiky podávání žádostí
    Čerpání dotací
    Úlohy do roku 2014
    Žádosti kraje o dotaci
    Správa dotačního řízení
    Výkazy sociálních služeb
    Správa systému
Pro MPSV