Přehled podaných výkazů a mim. termíny

Po inicializaci úlohy se zobrazí formulář Přehled podání výkazů a současně Filtr pro výběr poskytovatelů – nastavení roku výkazu, druhu služeb, poskytovatele a jiných parametrů.

Úloha zobrazí přehled poskytovatelů, kteří mají podat výkaz, a to dle výběrových podmínek.

U poskytovatelů, kteří podali výkaz v řádném termínu, je ve sloupci Řádně podáno uvedeno datum podání. Jestliže výkaz není podán a MPSV stanovilo max. termín podání, lze zadat mimořádný termín podání.  Po podání v mimořádném termínu se ve sloupci Mimořádně podáno  zobrazí datum podání.

Zobrazený seznam lze vyexportovat do formátu CSV.

Funkce Obnova výkazu slouží k řešení mimořádné situace, kdy poskytovatele vzal podaný výkaz zpět, avšak po opravě jej již nepodal a mimořádný termín již uplynul. Pomocí této úlohy se obnoví naposledy podaný výkaz, který byl vzat zpět.

Export dat výkazů – plánované exporty

Pro export dat výkazů slouží úloha Plánované exporty. Export se neprovede okamžitě, ale až v naplánovaném čase. Doporučujeme nastavit provedení exportů na noc.

Po spuštění volby se zobrazí formulář Plánované exporty.

Kliknutím na tl. Nový požadavek na export se otevře formulář pro nastavení parametrů exportu.

Po volbě roku výkazu zvolte typ:

Pro typ exportu Ekonomické a jiné informace je nutno zvolit oblast výkazu:

Pro typ exportu Poskytované činnosti je nutno zvolit druh služby.

Dále je možné zvolit Exportovat vše.

Volitelný je také výběr exportovaných služeb podle příslušnosti ke kraji: dle registrace nebo dle působnosti služby.

Po zpracování exportu se na formuláři Plánované exporty změní stav exportu a zobrazí se datum zpracování.

Zazipované výsledné soubory exportu si uložíte na lokální disk kliknutím na tl. Detail exportu. Na formuláři detailu bude aktivní tl. pro volbu lokálního adresáře pro uložení exportu.

Šablony exportů jsou k dispozici na portále MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/pro-ku.