Export a import dat

Úloha umožňuje

Po otevření úlohy zvolte, zda chcete provést export nebo import.

Systém nabízí dva druhy exportu:

V případě importu vyberte importní soubor a zaškrtněte, které položky chcete importovat.

Pak stiskněte tl. Proveď.

Importní soubor musí splňovat tyto podmínky:

Vždy je však nutno importovat záznamy všech žádostí.

Import u jednotlivých údajů zapisuje, kdo a kdy je změnil (import spustil). Přepisují se i ty údaje, které se importují stejné.