Úvod
Práce s nápovědou
Pro poskytovatele
Pro KÚ
    Základní informace
    Společné prvky
    Spuštění aplikace
    Menu aplikace
    Hodnocení žádosti o dotace
    Čerpání dotací
    Úlohy do roku 2014
    Žádosti kraje o dotaci
       Žádosti kraje o dotaci
       Podané žádosti kraje
    Správa dotačního řízení
    Výkazy sociálních služeb
    Správa systému
Pro MPSV