Vyjádření KÚ k žádostem v dotačním programu B

Aplikace umožňuje zadat vyjádření k žádostem o dotaci na sociální služby v programu B s nadregionální, ale ne celorepublikovou, působností, a to takových služeb, které v žádosti o dotaci stanovily působnost v daném kraji.

Podmínkou pro zadávání vyjádření je povolení hodnocení žádostí v programu B, která zadává MPSV.

Volbou úlohy Vyjádření k programu B se otevře formulář seznamu žádostí o dotace na služby, žádané v rámci programu B, které mají uveden hodnotící kraj mezi kraji působnosti.

Současně se otevře formulář Filtr pro výběr žádostí o dotace na služby v programu B.

Filtr žádostí se otevře automaticky při otevřením formuláře Žádosti o dotace v programu B nebo z tohoto formuláře kliknutím na ikonu Filtr pro výběr služeb.

Volba dotačního řízení je povinná. Dotační řízení je identifikováno rokem, na který je dotace žádána a termínem podání žádosti o dotace poskytovatelem. Dotační řízení obsluha vybírá z nabídky.

Pokud filtr zavřete křížkem vpravo nahoře, žádná žádost se nevybere.

Po volbě filtru se zobrazí formulář Žádosti o dotace v programu B.

Dvojklikem na záznam sociální služby nebo kliknutím na tl. údržby se otevře formulář pro vyjádření.

Označte soulad služby se SPRSS a zapište vyjádření.