Hromadné vyhodnocení žádostí

Úloha slouží ke zjednodušení práce, k automatickému hromadnému překopírování návrhů na dotaci z předchozího návrhu. Je použitelná tehdy, jestliže chcete např. všechny reálné návrhy překopírovat do návrhu pro dotační komisi. Anebo chcete překopírovat všechny a pak jen některé ručně upravit.

Úloha se spouští se z hl. menu aplikace.

Můžete zvolit jeden ze tří typů převzetí:

Pravidla: