Společné údaje žádosti pro dotační program C

Formulář Společné údaje obsahuje údaje o organizaci podávající žádost. Tyto údaje jsou načteny z registru poskytovatelů sociálních služeb.

Proto při prvním otevření formuláře zkontrolujte zejména název organizace, IČ, právní formu a adresu sídla.

Zjistíte-li, že tyto údaje nejsou aktualizovány, obraťte se urychleně na příslušný krajský úřad, který registraci provedl, se žádostí o změnu údajů. Formulář zavřete křížkem. Žádost o dotaci začněte vyplňovat až po provedení změny v registru. Nové údaje z registru se totiž načtou vždy jen při prvním otevření tohoto formuláře. Pokud jste na formuláři již zadali číslo účtu a čekáte na aktualizaci v registru, je nutno žádost smazat a pak otevřít formulář znova.

Neaktualizované údaje osob zastupujících žadatele nebo kontaktní osoby a ostatní kontakty nebrání podání žádosti (na žádosti můžete tyto údaje přímo upravit podle skutečnosti). Samozřejmě, nahlaste neprodleně i tyto změny příslušnému krajskému úřadu.

V horní části formuláře je třeba překontrolovat správnost údajů v polích: Název poskytovatele, , Právní forma, Adresa.

Upozornění

Pro uložení formuláře je nutné alespoň vyplnit bankovní spojení. Jestliže další údaje nevyplníte, budete na ně upozorněni kontrolou před podáním žádosti. Jejich vyplnění je pro vlastní podání žádosti nutné.

Služby
Vyplňte seznam služeb, na které žádáte o dotace.

Přidání služby

Kliknutím na ikonu Přidat službu k žádosti se zobrazí hlášení upozorňující na nutnost kontroly aktuálnosti informací o službách uvedených v registru a nabídkový formulář obsahující seznam registrovaných služeb.

Zaškrtněte službu(y) na které chcete žádat o dotaci (služby můžete kdykoli i později na žádost přidávat) a klikněte na tlačítko OK.

Pokud máte registrováno více služeb, můžete pro snadnější výběr použít tyto funkce:

Můžete si také zobrazit náhled na informace o službě v registru a zkontrolovat údaje v registru.

Poznámka: Je-li jedna služba uvedena ve více zařízení, pak jako název zařízení a obec se použije zařízení, ve kterém je nejdříve stále služba vykonávána.

Vyplňování dat žádosti služby – dílčí žádost o dotaci na sociální službu
Formulář Detail služby pro vyplňování dalších informací žádosti otevřete tak, že kliknete myší na vybranou službu v seznamu služeb na žádosti a kliknete na ikonu Editace/detail služby .

Jestliže seznam služeb, na které žádáte o dotaci je rozsáhlý, můžete si pro snadnější vyhledání služby tento seznam vhodně setřídit: dle identifikátoru (implicitně), názvu služby, názvu zařízení nebo obce zařízení.

Smazání služby

Pokud jste službu na žádost zavedli omylem, můžete všechny vyplněné údaje o této službě smazat: klikněte myší na název této služby a pak na ikonu Smazání služby.

Další funkce:

Na formuláři Společné údaje jsou vlevo dole tlačítka pro: