Přílohy k celkové žádosti

Formulář pro vložení příloh k žádosti o dotace jako celku se otevře z formuláře Společné údaje.

Jestliže tlačítko pro otevření formuláře není aktivní, znamená to, že vyhlašovatel dotačního řízení nepožaduje žádné přílohy.

Formulář je obdobný jako formulář pro vkládání příloh k sociální službě.

Osoby ve vztahu s žadatelem

Formulář se týká povinností daných ustanovením § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. V případě, kdy je žadatel právnickou osobou, je povinen uvést seznam osob (fyzických i právnických) s podílem v této právnické osobě a seznam právnických osob, v nichž má podíl, a to včetně výše tohoto podílu.

Formulář se otevírá z formuláře Společné údaje.

Fyzickou osobu je nutno identifikovat včetně data narození.

Výše podílu právnické osoby v osobě žadatele není nutno uvádět.

Osoby zastupující žadatele

Ve formuláři doplňte všechny osoby zastupující žadatele.

Počet společně jednajících statutárních zástupců neuvádějte, pokud zástupci jednají samostatně. V případě, že jednají společně, uveďte jejich počet v rozsahu 2 - 9. Při podání žádosti je následně požadován elektronický podpis od tohoto počtu statutárních zástupců.

Na formuláři Osoba zastupující žadatele vyplňte povinné položky Jméno, Příjmení a Právní důvod zastoupení.