Žádosti v aktuálním dotačním řízení

Jelikož se na každého vyhlašovatele podává samostatná žádost, úloha Žádosti v aktuálním dotačním řízení nabízí seznam všech sociálních služeb poskytovatele s uvedením informace o tom, zda je vložená do žádosti včetně stavu žádosti (podaná, rozepsaná).