Zdroje financování

Formulář Zdroje financování doporučujeme vyplňovat až po vyplnění rozpočtu, jelikož celková výše nákladů a celková částka požadované dotace se přenáší do formuláře zdrojů financování služby z formuláře Rozpočtu.

Formulář se otevře z formuláře Detail služby.

Zdroje financování se uvádějí v této struktuře:

Pokud některý z těchto zdrojů není použit, zadejte nulu. Pole nelze ponechat prázdné, aby bylo zřejmé, že jste pole nezapomněli vyplnit.

U položek zdrojů financování:

Aplikace předvyplní údaje Skutečnost v roce „xxxx“ (skutečnost za předminulý rok dotačního roku), a to podle informací uvedených ve výkazu (podaného za předminulý rok dotačního roku) v tabulce Výnosy. Předvyplněné údaje můžete přepsat. Pokud údaje změníte, je nutno změnu zdůvodnit v samostatném formuláři – viz dále.

 

Dále se uvádějí další získané dotace a příspěvky z těchto zdrojů:

Odůvodnění nesouladu mezi žádostí a výkazem je nutno uvést, jestliže:

Odůvodnění se zapíše v samostatném formuláři – viz dále.

Nepovinný komentář k celé tabulce zapíšete kliknutím na ikonu Komentář.

Zápis zdroje financování

Celkový plán (krytí financování) na rok dotace se musí rovnat celkovým plánovaným nákladům.

Odůvodnění rozdílů mezi žádostí a výkazem

Jestliže aplikace zjistí, že je nutné uvést odůvodnění rozdílu mezi výkazem a žádostí, je na formuláři Zdroje financování vlevo dole aktivní tlačítko pro úlohu Odůvodnění rozdílů mezi žádostí a výkazem.

Odůvodnění nutno uvést za každý rozdíl samostatně.

Kontrolují se tyto rozdíly:

Kliknutím na tlačítko Odůvodnění rozdílů mezi žádostí a výkazem se otevře formulář pro zadání odůvodnění. Na formuláři jsou aktivní tl. pro zápis odůvodnění pouze u nenulových rozdílů.