Vyplnění výkazu

Nový výkaz se zakládá, postupně vyplňuje i podává přes úlohu spouštěnou z hlavního menu aplikace: Výkazy sociálních služeb / Nový výkaz.

Spuštěním úlohy se zobrazí formulář Výkaz sociálních služeb.

Pokud jste již jednou úlohu spustili a uložili data na formuláři, pak se při opětovném spouštění úlohy zobrazí volba, zda se má výkaz zobrazit k prohlížení nebo k úpravám. Je to obdobný dotaz jako u žádosti o dotaci.