Výnosy

Výnosy za sociální službu za sledované období výkazu se uvádí podle tabulky výnosových položek, která je zveřejněna na https://www.mpsv.cz/web/cz/rozhrani v dokumentu Číselniky a tabulky povolených hodnot.

Příjmy od obcí

Kliknutím na ikonu Obec se otevře formulář pro evidenci příjmů od jednotlivých obcí.

Opakované částky stejné položky od téhož plátce zadejte jako jejich součet.

V případě chybného zadání opravíte obec kliknutím na ikonu Údržba, typ položky a částku změníte přímo v tabulce.

Příjmy od krajů

Kliknutím na ikonu Kraj se otevře formulář pro evidenci příjmů od jednotlivých krajů.

Kliknutím na ikonu Nový se vloží nový prázdný záznam (řádek).

Opakované částky stejné položky od téhož plátce zadejte jako jejich součet.

Chybný údaje opravte přímou editací v tabulce.