Výkaz sociálních služeb

Formulář Výkaz sociálních služeb je úvodní a centrální formulář výkazu.

Při prvním otevření formuláře zkontrolujte:


Tyto údaje nelze na formuláři měnit. Pokud tyto údaje nejsou aktuální, obraťte se na příslušný krajský úřad, který registraci provedl, a požádejte o úpravu údajů. (Ostatní údaje týkající se organizace aktualizujte přímo na formuláři – viz dále). Výkaz můžete začít vyplňovat. Jakmile krajský úřad údaje změní, spusťte úlohu Aktualizace dat z registru.

 

Vyplňte:

Plátce DPH:
Zadejte, zda organizace byla ke konci období, za které podáváte výkaz, plátcem DPH.

Statutární orgány:
Statutární orgány jsou načteny z registru. Správnost těchto informací potvrďte volbou jejich platnosti. (Jestliže některé statutární orgány jsou již neplatné, nezapomeňte neprodleně nahlásit registrujícímu orgánu změnu.) Neplatnost uvedených statutárních orgánů však nebrání podání výkazů. Platnost uvádějte ke dni podání výkazu, nikoli k roku, za který podáváte výkaz.

Kontaktní osoba
Implicitně se kontaktní osoba načte z registru. Můžete ji změnit výběrem jiné osoby z registru: Vybrat kontaktní osobu z registru anebo zadáním zcela nové osoby pomocí ikony Nová kontaktní osoba. Upravovat  a mazat zadanou osobu lze pomocí příslušných ikon.

Kontakty
Implicitně se načtou kontakty uvedené v registru. Aktualizujte je pomocí ikony Nový kontakt. Vyberte typ kontaktu a vyplňte hodnotu (ke kontaktu lze doplnit poznámku) a uložte. Kontakt lze měnit a mazat pomocí příslušných ikon.

Objekty
Do tabulky vyplňte informace o všech objektech, ve kterých jsou sociální služby, na které podáváte výkaz, poskytovány. Tabulka se vyplňuje přes ikony Nový objekt a Údržba. Objekty lze převzít z výkazu za minulý rok.

Sociální služby
Seznam sociálních služeb obsahuje všechny sociální služby, které organizace podle registru poskytovatelů sociálních služeb poskytovala alespoň jeden den v roce, za který se podává výkaz. Pro každou sociální službu je nutno zadat podrobnější informace o jejím poskytování a o poskytnutých činnostech. Nastavte kurzor na záznam služby a klikněte na ikonu údržby.

Seznam sociálních služeb lze seřadit pro snadnější výběr podle identifikátoru, druhu a identifikátoru nebo názvu a identifikátoru služby.

Karty zaměstnanců
Zadání informací o personálním zajištění sociálních služeb a vzdělávání zaměstnanců.

 

Další úlohy: