Seznam hodnocení

V dolním řádku formuláře Detail služby je ikona Hodnoceni, která umožňuje zobrazit formulář Seznam hodnocení.

V případě programu A se jedná o částky přiznané výše dotace prostřednictvím jednotlivých krajů a detaily hodnocení.

V případě programu B je to hodnocení žádosti a výše dotace na tuto službu.

Jestliže bylo žádáno o dotaci na danou službu prostřednictvím více krajů, zobrazí se formulář Seznam hodnocení pro volbu hodnocení jednotlivými kraji.

Umístěním kurzoru na požadované hodnocení kraje a kliknutím na ikonu Prohlížení záznamu se zobrazí formulář Hodnocení služby.