Rozpočet služby

Rozpočet služby doporučujeme vyplňovat až po zadání personálního zajištění služby, jelikož se náklady na zajištění včetně celkové požadované výše dotace přenášejí do příslušného pole rozpočtu z formuláře Personálního zajištění.

Formulář se otevře z formuláře Detail služby.

Rozpočet služby se pro dotace na rok 2015 a dále uvádí v těchto položkách:

1                      osobní náklady (součtový údaj, nevyplňuje se)

1.1                   pracovní smlouvy

1.2                   dohody o pracovní činnosti

1.3                   dohody o provedení práce

1.4*                 jiné osobní náklady

2                      provozní náklady (součtový údaj, nevyplňuje se)

2.1                   dlouhodobý majetek (součtový údaj, nevyplňuje se)

2.1.1*              dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč

2.1.2*              dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč

2.2                   potraviny

2.3                   kancelářské potřeby

2.4                   pohonné hmoty

2.5*                 jiné spotřebované nákupy

2.6                   služby (součtový údaj, nevyplňuje se)

2.6.1                energie

2.6.2                telefony, internet, poštovné, ostatní spoje

2.6.3                nájemné

2.6.4*              právní a ekonomické služby

2.6.5                školení a kurzy

2.6.6                opravy a udržování

2.6.7                cestovní náhrady

2.6.8                pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

2.6.9                ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

2.6.10*            jiné

2.7                   odpisy

2.8*                 ostatní náklady

Položky rozpočtu označené hvězdičkou vyžadují jejich upřesnění v poznámce. Poznámku položky rozpočtu, na které je kurzor, zapíšete a pak upravíte prostřednictvím ikony Poznámka.

Podle dotačního programu a označených krajů, na které chcete žádat o dotaci, se zobrazí příslušné sloupce za jednotlivé kraje, do nichž se rozpočte výše dotace podle procentuálního rozdělení zadaného na formuláři Detail služby.

Samozřejmě platí, že řádky týkající se personálního zajištění se nevyplňují, protože se automaticky přebírají z formulářů personálního zajištění.

Vyplňte všechna bílá pole formuláře, pokud některou položku rozpočtu nemáte, vyplňte nulu.

Jestliže jste zvolili rozdělení požadavku na dotaci mezi kraje ručně, je nutno vyplnit rovněž částky pro kraj/kraje ve sloupci/sloupcích Požadovaná dotace kraj.

Nepovinný komentář k celkovému rozpočtu zapíšete kliknutím na ikonu Komentář.

Pokud požadujete dotaci prostřednictvím více krajů, může se stát, že se sloupce všech krajů a poznámky na obrazovku nevejdou. Pořadí sloupců si můžete vhodně změnit.

Zavřením formuláře však aplikace změnu pořadí sloupců zapomene.