Přehled podání výkazů

Úloha zobrazuje seznam poskytovatelů, kteří podle aktuálního stavu registru měli podat výkaz včetně informací o stavu podání výkazu, datu podání výkazu v řádném termínu, stanovení mimořádného termínu a posledním podání výkazu v mimořádném termínu. Výkazy je možné prohlížet.

V případě nepodání výkazu v řádném termínu anebo při zjištění chyb lze zadat poskytovateli mimořádný termín k podání výkazu anebo k opravě podaného výkazu. Seznam poskytovatelů lze filtrovat podle zvolených kritérií a následně jej ve formátu CSV vyexportovat k dalšímu použití např. v programu MS Excel.

 

Volba kritérií výběru

Při otevření úlohy Přehled podání výkazů se otevře formulář pro zadání výběrových kritérií.

Jestliže (mimo volby roku výkazu) nezvolíte žádné kritérium, zobrazí se seznam poskytovatelů, kteří mají (měli) podat výkaz.

Jestliže zaškrtnete Podané výkazy, můžete zvolit:

Jestliže zaškrtnete Nepodané výkazy, můžete zvolit:

Mimořádné termíny a oprava výkazu

Po uplynutí řádného termínu pro podávání výkazu lze poskytovatelům, kteří výkaz nepodali, stanovit mimořádný termín. Poskytovatelům, kteří výkaz podali, avšak chybně, lze stanovit mimořádný termín, který umožní opravu výkazu. Mimořádný termín lze posouvat do budoucnosti. Po podání výkazu nebo jeho opravě lze mimořádný termín případně posunout tak, aby poskytovatel mohl podaný výkaz opravit. Opravu výkazu poskytovatel provede tak, že v době do stanoveného mimořádného termínu vezme výkaz zpět, provede jeho opravu a opět výkaz podá.

Export záznamů

Seznam poskytovatelů vybraný podle výběrových kritérií lze vyexportovat do formátu CSV a následně zpracovat např. v programu MS Excel. Seznam obsahuje mimo identifikaci poskytovatele a údaje o stavu jeho výkazu také telefon a emailovou adresu. Tyto kontaktní údaje aplikace načítá z registru poskytovatelů, do exportu zařadí první nalezené kontakty uvedených typů. V případě výběru podaných výkazů s nulovými náklady alespoň jedné služby lze vyexportovat tento seznam včetně seznamu sociálních služeb, které nemají náklady vyplněny.

Obnova neopraveného výkazu

Při vzetí zpět podaného výkazu v rámci mimořádného termínu aplikace automaticky zálohuje naposled podaný výkaz. Jestliže poskytovatel výkaz vezme zpět a pak výkaz již neopraví a nepodá, zůstane jeho výkaz rozpracovaný, i když jej vlastně původně podal. Po vzetí zpět může poskytovatel výkaz i vymazat a nový výkaz nezpracovat, tím se výkaz dostane do stavu smazáno. Pokud výše uvedené situace nastanou, může pracovník registrujícího orgánu takový výkaz po uplynutí mimořádného termínu ze zálohy obnovit do stavu podle jeho posledního podání.