Předchůdce služby

Sociální služba má předchůdce služby tehdy, jestliže vznikla přeregistrováním z jiné služby nebo vznikla jako nástupce jedné nebo více služeb téhož nebo jiného poskytovatele anebo vznikla vyčleněním z jiné služby téhož nebo jiného poskytovatele případně sloučením několika služeb.

Předchůdce služby se uvádí pouze v případě, jestliže poskytování služby bylo zahájeno v roce předcházejícím roku dotace anebo bude zahájeno v roce dotace.

Ikona pro otevření formuláře Předchůdce služby se na formuláři Detail služby žádosti nabízí podle data počátku poskytování služby.

Za předchůdce služby se považují pouze služby poskytované bezprostředně před zahájením poskytování nástupnické služby.

Jestliže služba žádné předchůdce nemá, formulář Předchůdce služby nevyplňujte.

Kliknutím na ikonu Nový záznam se zobrazí formulář Registrované služby pro výběr služby. Implicitně jsou nabízeny služby daného poskytovatele.

Služby, které jsou předchůdcem, označíte kliknutím na pole Vybrat. Výběr potvrdíte tl. OK.

Vysvětlující komentář uvedete do pole Komentář. Kliknutím na ikonu výběru za názvem poskytovatele lze poskytovatele změnit a zobrazit služby jiného poskytovatele. Hledaného poskytovatele lze vyhledat podle IČ nebo podle názvu.