Pracovní smlouvy

Formulář pro vyplnění nebo úpravy záznamů pracovních smluv se z formuláře Personálního zajištění otevře kliknutím na ikonu Detail pracovních smluv. Otevře se formulář Pracovní smlouvy:

Nový záznam se založí kliknutím na ikonu Nová pracovní smlouva.

Můžete zadávat každou pracovní smlouvu zvlášť anebo uvést souhrnně počet pracovníků daného typu pracovního zařazení.

 

Je však nutné jednotlivé záznamy pracovníků, jejich úvazků, nákladů a požadavků na dotaci zadávat za formy poskytování služby, na kterých se podílejí, a to zvlášť za pobytovou formu a zvlášť za ambulantní a terénní dohromady.

 

Pracovní zařazení

Údaje o pracovních smlouvách, počty pracovníků, úvazků, měsíců, nákladů a výši dotace se zadávají dle tohoto rozdělení pracovního zařazení:

 

1                   pracovníci v přímé péči (součtový údaj, nevyplňuje se)

1.1                sociální pracovníci

1.2                 pracovník v sociálních službách (součtový údaj, nevyplňuje se)

1.2.1             přímá obslužná péče

1.2.2             základní výchovná nepedagogická činnost

1.2.3             pečovatelská činnost

1.2.4             činnosti pod dohledem soc. pracovníka

1.3                zdravotničtí pracovníci

1.4                pedagogičtí pracovníci

1.5                manželští a rodinní poradci

1.6                další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby

2                   ostatní pracovníci (součtový údaj, nevyplňuje se)

2.1                vedoucí pracovníci

2.2                administrativní pracovníci

2.3                ostatní pracovníci

 

Údaj kód se vyplní automaticky po výběru pracovního zařazení.

 

 

Forma poskytování

Ve sloupci Forma poskytování uveďte, zda se pracovník podílí na pobytové formě poskytování anebo na terénní a ambulantní dohromady (pokud jsou poskytovány).

 

Upřesnění

Sloupec Upřesnění je povinný pouze tehdy, pokud zvolíte pracovní zařazení ostatní pracovníci. U ostatních typů pracovního zařazení můžete pole Upřesnění použít v případě, potřebujete-li si zpřehlednit vyplňované údaje.

 

Počet

Uveďte počet pracovníků zahrnutých do záznamu.

 

Úvazků

Uveďte počet pracovníků přepočtený na celé úvazky.

 

Náklady

Do sloupce Náklady uvádějte celkové osobní náklady, tj. včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných právních předpisů povinen odvádět. Blíže viz část V bod 11 Metodiky MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

 

Požadavek na dotaci

Uveďte výši požadavku na dotaci na uvedené náklady.

 

Komentář

Nepovinný komentář k personálnímu zajištění formou pracovních smluv zapíšete kliknutím na ikonu Komentář.

 

V rozpočtu se pracovní smlouvy načtou do položky 1.1.

 

Dohody o provedení práce

Formulář pro vyplnění nebo úpravy záznamů dohod o provedení práce se z formuláře Personálního zajištění otevře kliknutím na ikonu Detail dohod o provedení práce. Otevře se formulář Dohody o provedení práce:

K dispozici není žádný číselník typů dohod nebo pracovních úkolů. Je však nutno určit, zda pracovní úkol spadá do přímé péče a na jaké formě poskytování se podílí: na pobytové formě anebo (bez rozlišení) na ambulantní / terénní.

Ve sloupci Forma poskytování uveďte, zda se jedná o pobytovou, nebo terénní, ambulantní, a kombinovanou terénní + ambulantní formu služby.

Nepovinný komentář k personálnímu zajištění formou dohod na provedení práce zapíšete kliknutím na ikonu komentáře.

V rozpočtu se dohody o provedení práce načtou do položky 1.3.

Dohody o pracovní činnosti

Formulář pro vyplnění nebo úpravy záznamů dohod o pracovní činnosti se z formuláře Personálního zajištění otevře kliknutím na ikonu Detail dohod o pracovní činnosti. Otevře se formulář Dohody o pracovní činnosti:

Záznamy dohod o pracovní činnosti je nutno zadávat za formy poskytování služby, na kterých se podílejí, a to zvlášť za pobytovou formu a zvlášť za ambulantní a terénní dohromady.

Dohody o pracovní činnosti nutno rozdělit podle těchto pracovních zařazení:

Sloupec Sjednaná práce je povinný jen tehdy, jestliže zvolíte pracovní zařazení jiné.

Do sloupce Náklady uvádějte celkové osobní náklady, tj. včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných právních předpisů povinen odvádět. Blíže viz část V bod 11 Metodiky MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Ve sloupci Forma poskytování uveďte, zda se pracovník podílí na pobytové formě poskytování anebo na terénní a ambulantní dohromady (pokud jsou poskytovány).

Nepovinný komentář k personálnímu zajištění formou dohod o provedení práce zapíšete kliknutím na ikonu komentáře.

V rozpočtu se dohody o pracovní činnosti načtou do položky 1.2.

Nákup služeb

Formulář pro vyplnění nebo úpravy informací o nákupu služeb se z formuláře Personálního zajištění otevře kliknutím na ikonu Detail nákupu služeb. Otevře se formulář Nákup služeb, který je obdobný jako formulář pracovních smluv.

Jednotlivé záznamy nákupu služeb, jejich úvazků, nákladů a požadavků na dotaci je nutno zadávat za formy poskytování služby, na kterých se podílí, a to zvlášť za pobytovou formu a zvlášť za ambulantní a terénní dohromady.

Údaje o smlouvách o nákupu služeb, počty pracovníků, úvazků, měsíců, nákladů a výši dotace se zadávají dle tohoto rozdělení pracovního zařazení:

1                      pracovníci v přímé péči (součtový údaj, nevyplňuje se)

1.1                   sociální pracovníci

1.2                   pracovník v sociálních službách (součtový údaj, nevyplňuje se)

1.2.1                přímá obslužná péče

1.2.2                základní výchovná nepedagogická činnost

1.2.3                pečovatelská činnost

1.2.4                činnosti pod dohledem soc. pracovníka

1.3                   zdravotničtí pracovníci

1.4                   pedagogičtí pracovníci

1.5                   manželští a rodinní poradci

1.6                   další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby

2                      ostatní pracovníci (součtový údaj, nevyplňuje se)

2.1                   vedoucí pracovníci

2.2                   administrativní pracovníci

2.3                   ostatní pracovníci

Nový záznam se založí kliknutím na ikonu Nová smlouva.

Údaj kód se vyplní automaticky po výběru pracovního zařazení.

Můžete zadávat každou nakupovanou službu zvlášť anebo uvést souhrnně počet pracovníků daného typu pracovního zařazení.

Sloupec Upřesnění je povinný pouze tehdy, pokud zvolíte pracovní zařazení Ostatní pracovníci. U ostatních typů pracovního zařazení můžete pole Upřesnění použít v případě, potřebujete-li si zpřehlednit vyplňované údaje.

Do sloupce Náklady uvádějte celkové náklady.

Ve sloupci Forma poskytování uveďte, zda se pracovník podílí na pobytové formě poskytování anebo na terénní a ambulantní dohromady (pokud jsou poskytovány).

Nepovinný komentář k personálnímu zajištění formou nákupu služeb zapíšete kliknutím na ikonu Komentář.

V rozpočtu se nákup služeb načte do položek 2.6.8 a 2.6.9.