Poskytování dotací v programu A

K zadání plateb dotací, vratek, vzdání se dotace a nákladů a výnosů služby podle ročního vyúčtování slouží úloha v hlavním menu Poskytování dotací v programu A.

Úloha zobrazuje seznam všech sociálních služeb, kterým v daném dotačním roce byla přiznána dotace v rámci vyhodnocení nebo dofinancování anebo byla na ně dotace přerozdělena jako na nástupnickou službu.

Po inicializaci úlohy se zobrazí formulář pro zadání parametrů.

Lze vybrat jen služby zvoleného poskytovatele anebo vyhledat službu podle identifikátoru.

Všechny parametry výběru ukazuje obrázek:

Po volbě parametrů se zobrazí seznam sociálních služeb.

Seznam lze setřídit podle názvu poskytovatele a identifikátoru, podle názvu poskytovatele, druhu služby (a identifikátoru)  anebo podle identifikátoru služby.

Po kliknutí na tl. Detail poskytování dotace v programu A se zobrazí formulář Detail poskytování dotace v programu A za rok (a příslušný letopočet).

Formulář obsahuje souhrnné údaje o dotaci za všechna dotační kola.

Vysvětlení některých položek:

Celková dotace za rok
Částka obsahuje přiznanou dotaci za všechna dotační kola včetně změn dotace, dofinancování, přerozdělení a vzdání se dotace.

Vyplaceno celkem
Výše poskytnuté dotace: součet vyplacených částek po odpočtu vratek.

Po správném zadání všech údajů se částky Celková dotace za rok a Vyplaceno celkem musí rovnat.

Upozornění: