Poskytnuté činnosti

Klávesové příkazy pro snadnější vyplňování

Činnost

Klávesová zkratka

Nová karta uživatele

Kombinace kláves CTRL + N (stisknou se současně).

Pohyb po údajích tabulky

Kl. TAB, šipky.

Zaškrtnutí / odškrtnutí políčka

Umístěte kurzor na údaj a stiskněte mezerník.

Otevření rolovací nabídky a výběr z ní

Umístěte kurzor na údaj a stiskněte kl. šipka dolů. Dalšími stisky klávesy šipka dolů nastavte kurzor na požadovanou hodnotu a stiskněte kl. TAB.

Přemístění kurzoru na další tabulku

Kombinace kláves CTRL + TAB (stisknou se současně).

Činnosti vykazované za celou službu

Fakultativní činnosti a odborný odhad časového podílu činností na setkání se vykazují za všechny uživatele sociální služby dohromady.
Odborný odhad se uvádí jen pro domy na půl cesty, služby následné péče, sociálně terapeutické dílny a terapeutické komunity.

Formulář pro jejich vykazování otevřete z formuláře Poskytování sociální služby.

Činnosti poskytnuté anonymním uživatelům

Tato úloha je aktivní jen pro sociální služby, pro které není zákonná povinnost uzavírat s klientem smlouvu.

Poskytnuté činnosti se vykazují za všechny uživatele sociální služby dohromady.

Pro pohyb kurzoru platí obdobné klávesové příkazy jako na kartě uživatelů.