Podání žádosti - dotační program T

Podání žádosti je identické jako v případě programů A, B, C, D nebo E. Do uplynutí termínu pro podání žádosti o dotaci na tento mimořádný dotační titul lze vzít žádost zpět, opravit a zase podat. Pro podání žádosti je potřebný kvalifikovaný podpisový certifikát.