Podané žádosti, přiznaná výše dotace a hodnocení

Prohlížení a tisk

Spuštěním úlohy Podané žádosti z hlavního menu aplikace se zobrazí formulář obsahující seznam podaných žádostí o dotace.

Upozornění: Žádosti vzaté zpět se nezobrazují. Ty najdete v historii žádosti na formuláři Podání žádosti. Zvolte prohlížení dat žádosti a na formuláři Společné údaje klikněte na ikonu Podání žádosti.

Prohlížení hodnocení a přiznané výše dotace

Hodnocení a výše přiznané dotace jsou k dispozici v úloze Podané žádosti.

Jestliže je dotační řízení ukončeno, pak formulář Seznam podaných žádostí obsahuje sloupec Přiznaná dotace, který obsahuje celkovou výši přiznané dotace poskytovateli.

Jestliže je dotační řízení ukončeno, kliknutím na ikonu Prohlížení žádosti se zobrazí formulář Společné údaje a v seznamu sociálních služeb se zobrazí celkové výše přiznané dotace na jednotlivé služby.

Umístěním kurzoru na řádek služby a kliknutím na ikonu Prohlížení služby se zobrazí detail služby.

V dolním řádku formuláře Detail služby je k dispozici ikona Hodnocení, která umožňuje zobrazit v případě programu A částky přiznané výše dotace prostřednictvím jednotlivých krajů a detaily hodnocení a v případě programu B hodnocení žádosti a výši dotace na tuto službu.

Jestliže bylo žádáno o dotaci na danou službu prostřednictvím více krajů, zobrazí se formulář pro volbu hodnocení jednotlivými kraji.

Umístěním kurzoru na požadované hodnocení kraje a kliknutím na ikonu Detailu hodnocení služby se zobrazí formulář Hodnocení služby.

Maximální návrh podpory
Je roven požadavku na dotaci (prostřednictvím kraje) po odečtení neuznatelných a nadhodnocených položek.

Optimální návrh podpory
Jedná se o optimální částku stanovenou hodnotitelem, kterou je zapotřebí službu podpořit.

Reálný návrh výše podpory
Je částka podpory, která je reálná s ohledem na celkovou výši částky, která je k dispozici ze státního rozpočtu na dotace.

Dotace
Je výše přiznané částky.

Upozornění: Jestliže byl poskytovatelem na žádosti chybně zvolen dotační program, byla v rámci hodnocení žádosti provedena jeho změna. Žádosti o dotace na sociální službu se změněným dotačním programem pak hodnotí MPSV, a to jak v případě dotačního programu B tak A. V případě změny programu z B na A pracovníci MPSV po dohodě s kraji určí kraje, prostřednictvím kterých bude dotace přidělena.

Vzít žádost zpět

Podaná žádost lze vzít zpět, pokud neuplynul termín podání žádosti.

Spusťte úlohu Podané žádosti a vyhledejte žádost, kterou chcete vzít zpět a otevřete ji k prohlížení.

Na formuláři Společné údaje klikněte na ikonu Podání žádosti.

A klikněte na tl. Vzít zpět.

Musíte mít oprávnění Podat žádost anebo Delegovat podání žádosti.