Podané výkazy

Prohlížení

Spuštěním úlohy Podané výkazy z hlavního menu aplikace se zobrazí formulář Seznam podaných výkazů, který obsahuje seznam podaných výkazů.

Tiskovou sestavu výkazu si lze zobrazit jako náhled ve formátu PDF, vytisknout, uložit na disk anebo prohlížet z formuláře výkazu.

Vzít výkaz zpět

Podaný výkaz lze vzít zpět, pokud neuplynul termín podání výkazu.

Na formuláři Podané výkazy umístěte kurzor na výkaz, který chcete vzít zpět a klikněte na ikonu Náhled (prohlížení dat výkazu). Na formuláři Výkaz sociálních služeb klikněte na ikonu Podání výkazu. Zde bude aktivní tlačítko pro vzetí zpět.

Opět platí, že musíte mít oprávnění Podat výkaz anebo Delegovat podání.

Jestliže vezmete výkaz zpět, nezapomeňte jej opět podat do termínu podání!