Plánované exporty

Pro export dat výkazů slouží úloha Plánované exporty. Export se neprovede okamžitě, ale až v naplánovaném čase. Doporučujeme nastavit provedení exportů na noc.

Po spuštění volby se zobrazí formulář Plánované exporty.

Kliknutím na tl. Nový požadavek na export se otevře formulář pro nastavení parametrů exportu.

Po volbě roku výkazu zvolte typ:

Pro typ exportu Ekonomické a jiné informace je nutno zvolit oblast výkazu:

Pro typ exportu Poskytované činnosti je nutno zvolit druh služby.

Dále je možné zvolit Exportovat vše.

Volitelný je také výběr exportovaných služeb podle příslušnosti ke kraji: dle registrace nebo dle působnosti služby.

Po zpracování exportu se na formuláři Plánované exporty změní stav exportu a zobrazí se datum zpracování.

Zazipované výsledné soubory exportu si uložíte na lokální disk kliknutím na tl. Detail exportu. Na formuláři detailu bude aktivní tl. pro volbu lokálního adresáře pro uložení exportu.

Šablony exportů jsou k dispozici na portále MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/pro-ku.