Opatření omezující pohyb osob

Uveďte celkový počet použitých opatření omezujících pohyb osob podle druhů omezení.

Rozlišují se tyto druhy omezení: fyzické úchopy, umístění do místnosti zřízené k bezpečnému pohybu, léčivé přípravky a jiné opatření.

Pokud uvedete nenulový počet omezení typu jiné opatření, popište je.

Jestliže jste žádná omezení nepoužili, uveďte nulu.