Odmítnutí uzavření smlouvy

Uveďte celkový počet odmítnutí uzavření smlouvy s klientem podle typů důvodů.

Rozlišují se tyto druhy důvodů: okruh osob a druh služby neodpovídá klientu, nedostatečná kapacita služby, zdravotní stav klienta, z důvodu neuplynutí 6 měsíců od data ukončení předcházející smlouvy.

Jestliže jste uzavření smlouvy neodmítli, uveďte nulu.