Nová žádost - volba dotačního programu a kraje

Klikněte v hlavním menu na volbu Nové žádosti (nepodané). Pokud v rámci dotačního kola nemáte rozepsanou žádnou žádost, otevře se komunikační okno pro volbu dotačního programu.
Jestliže již máte rozepsanou alespoň jednu žádost, otevře se formulář se seznamem rozepsaných a nepodaných žádostí.

 

Pro rozepsání nové žádosti klikněte na tlačítko Nová žádost. Zobrazí se komunikační okno pro volbu dotačního programu, kde se zobrazí programy aktuální v daném okamžiku - např.:

Pokud zvolíte dotační program A, zobrazí se pole pro volbu kraje. Nabídka obsahuje pouze kraje, které k aktuálnímu kalendářnímu dni povolily podávání žádostí na dotace. Zvolte kraj, který chcete žádat o dotaci a ve kterém vaše sociální služby mají působnost.

Kliknutím na tl. OK se otevře nová žádost ve zvoleném programu a pro vybraný kraj a zobrazí se formulář Společné údaje.

Upozornění: Volbu kraje ani dotačního programu nelze změnit. Pokud jste se spletli, žádost neukládejte, pokud je již uložena, rozepsána, smažte ji a vytvořte žádost znovu.