Náklady

Náklady za sociální službu za sledované období výkazu se uvádí podle tabulky nákladových položek, která je zveřejněna na https://www.mpsv.cz/web/cz/rozhrani v dokumentu Číselniky a tabulky povolených hodnot.

Položky jsou rozděleny do dvou samostatných částí:

Šedě obarvené řádky jsou součtové, vyplní se automaticky.

Implicitní hodnota v buňkách je 0. Nemažte ji, umístěte na buňku kurzor a zapište číslo. Pokud částku položky nákladu omylem vymažete, vloží se do ní automaticky nula.

Jestliže vyplníte nákladovou položku 12 – Ostatní, upřesněte ji v komentáři.

Pohyb kurzoru v tabulce nákladů: vlevo po sloupcích: kl. TAB, pohyb po řádcích: šipka dolů nebo nahoru.