Náhled do registru poskytovatelů

Náhled slouží ke kontrole dat evidovaných v registru poskytovatelů sociálních služeb o registrovaných službách. Náhled vyvoláte volbou úlohy Seznam služeb v hlavním menu aplikace.

V okně Registrované služby vyberte službu umístěním kurzoru (klinutím levým tl. myši) a klikněte na tl. náhledu nebo dvakrát klikněte myší na vybranou službu.

Pokud máte registrováno více služeb, můžete pro snadnější výběr použít tyto funkce:

Kliknutím na ikonu Zobrazit data služby se zobrazí se formulář Služba.

Na formuláři je třeba překontrolovat zadané údaje před započetím vyplňování nové žádosti o dotace.

Zobrazení detailu zařízení:
Klikněte na záznam zařízení a pak na ikonu náhledu.

Zobrazení upřesnění cílové skupiny:
Klikněte na záznam cílové skupiny a pak na ikonu náhledu.

Zobrazení upřesnění věkové kategorie:
Klikněte na záznam upřesnění a pak na ikonu náhledu.

Pro účely podání žádosti o dotace překontrolujte zejména úplnost seznamu sociálních služeb, na které chcete žádat o dotaci, druh služby, formy poskytování, seznamy zařízení, kde je služba poskytována, období poskytování služby, územní působnost, kapacitu, typy cílových skupin a věkovou kategorii.