Kontrola formální správnosti výkazu

Nepodaný výkaz lze po formální stránce zkontrolovat ve dvou variantách:

1)    formální kontrola celého výkazu - na formuláři Výkaz sociální služby

2)    formální kontrola výkazu sociální služby (části výkazu týkající se jedné poskytované sociální služby)  - na formuláři Poskytování sociální služby

Aplikace provede formální kontrolu zadaných dat a zjištěné chyby uloží do dokumentu ve formátu PDF, který si lze prohlížet, vytisknout anebo uložit na lokální disk počítače.

Upozorňujeme, že od výkazu za rok 2010 aplikace neumožňuje vytisknout opis výkazu. Tisková podoba výkazu, kterou aplikace vygeneruje při podání, slouží pouze jako doklad o podání výkazu.